Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη. Η θητεία τους ισχύει για δυο χρόνια και η εκλογή τους πραγματοποιείται συνήθως Ιανουάριο.

Μαριεττάκης Τάκης

Πρόεδρος

Τηλέφωνο: 6977 378 378
Email: takis977@gmail.com

Μαυρουδάκη Δικαία

Αντιπρόεδρος

Τηλέφωνο: 6944 762 202
Email: dikea28@hotmail.com

Κυριακουλλάκης Στέργος

Γραμματέας

Τηλέφωνο: 6950 568 171
Email: stergoskyr@hotmail.com

Ζιγροτάκη Ρένα

Ταμίας

Τηλέφωνο: 6944 651 575
Email: renarho@yahoo.gr

Μπάκη Γεωργία

Μέλος

Τηλέφωνο: 6983 169 991
Email: –

Καραγιάννη Μαρία

Μέλος

Τηλέφωνο: 22460 31322
Email: –

Ντελλάκης Γιάννης

Μέλος

Τηλέφωνο: 6943 749 520
Email: –