Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη. Η θητεία τους ισχύει για δυο χρόνια και η εκλογή τους πραγματοποιείται συνήθως Ιανουάριο.

Παπάκη Χριστίνα

Πρόεδρος

Τηλέφωνο: 6945532384
Email: –

Μαριεττάκης Τάκης

Αντιπρόεδρος

Τηλέφωνο: 6977378378
Email: 6977378378@otenet.gr

Κορρέ Άννα

Γραμματέας

Τηλέφωνο: 6945338163
Email: info@kritinia.gr

Ζιγροτάκη Ρένα

Ταμίας

Τηλέφωνο: 6944651575
Email: renarho@yahoo.gr

Διακουράκης Κυριάκος

Μέλος

Τηλέφωνο: 6946378085
Email: –

Καραγιάννη Μαρία

Μέλος

Τηλέφωνο: 22460 31322
Email: –

Πεζουβάνη Μαρία

Μέλος

Τηλέφωνο: –
Email: –